Kontakta oss!


Vill veta hur du kan få en sekundant eller veta mer om hur vi kan stötta dig i din livssituation?

Tveka inte med att höra av dig för att få vägledning och information om oss:

kontakt@sekundant.se