Bli sekundant


Lever du med en funktionsnedsättning och känner igen dig i de ständiga motgångar en person kan uppleva i kontakten med myndigheter och handläggare? 

Beskrivs du som en god lyssnare, empatisk och intresserad av människor? Är du bra på att bygga stödjande relationer, respektera individens gränser och möta individen där den befinner sig? 

Bli en sekundant så kan du vara ett medmänskligt stöd och ett bollplank till en annan person.

Uppdraget är ideellt och går ut på att stödja individen med att stärka sin position, tillvarata sina rättigheter, och känna en trygghet inför och under mötet med handläggare.

Som sekundant får du en utbildning för att kunna ge en personlig vägledning. Du erbjuds kontinuerlig handledning och stöd i ditt uppdrag.

Om du tycker att det verkar spännande och givande att själv vara en sekundant så fyll i intresseanmälan!

Copyright 2022 Amad Lindblom