Om oss


Sekundantprojektet är ett Arvsfondsprojekt som drivs av DHR i samarbete med Personskadeförbundet RTP. Syftet med projektet är att stärka individens röst och position i möten med handläggare genom att en tredje person är med – en så kallad sekundant.

Inom DHR och Personskadeförbundet RTP vet vi att handläggare i olika myndigheter inte har de resurser som behövs för att sätta sig in i din livssituation.
Därför är det bra om du har möjlighet att förbereda mötet tillsammans med någon – en sekundant.

Sekundanten är en person som lever med egen funktionsnedsättning och som utbildas genom projektet. På det sättet kan sekundanten erbjuda personlig vägledning till individen utifrån dennes livssituation. Sekundanten har med andra ord egen erfarenhet av hur kontakten med myndigheter kan vara och kan stötta individen inför mötet med handläggare. Sekundanten ska stärka den enskildes position i mötet med myndigheter.  

Projektet har en styrgrupp som består av representanter från DHR och Personskadeförbundet RTP. Utöver projektledaren så ingår följande i styrgruppen:

DHR

Åsa Strahlemo, Förbundsordförande
Ken Gammelgård, Förbundssekreterare
Stefan Sundquist, Organisationsutvecklare

Personskadeförbundet RTP logga

Personskadeförbundet RTP

Marina Carlsson, Förbundsordförande
Fredrik Canerstam, Kanslichef
Jane Salih, Verksamhetsutvecklare

Bild på projektledare Amad Lindblom

Amad Lindblom

Projektledare

mail: kontakt@sekundant.se

tel: 08- 685 80 41