Integritetspolicy


Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Med anledning av din ansökan om att få bli en sekundant i Sekundantprojektet eller din ansökan om att få stöd av sekundant inom ramen för Sekundantprojektet 

Dessa personuppgifter samlas in: 

  • För och efternamn  
  • Mejladress
  • Information om du har en funktionsnedsättning 
  • Ålder
  • Kön
  • Språkkunskaper 
  • Bostadsort
  • Tidigare engagemang i någon förening 
  • Övrig information som man själv vill dela med sig av 

Ändamål och rättslig grund  

DHR och Personskadeförbundet RTP behöver hantera dina personuppgifter för att behandla din ansökan om att bli en sekundant i Sekundantprojektet eller din ansökan om att få stöd av sekundant inom ramen för Sekundantprojektet samt för att kunna kontakta dig som skickar in en ansökan.  

Den rättliga grunden är avtal och behandlingen sker inom ramen för berättigad verksamhet. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter utan att du har gett ditt samtycke.  

Lagring av personuppgifter  

Principen som används vid fastställande av lagringsperioden av dina personuppgifter är att personuppgifterna inte ska lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålen för vilka personuppgifterna behandlas, om inte annan lag eller författning kräver bevarande av personuppgifter längre tid än angivet.  

Medlemmens rättigheter  

Medlemmar har alltid rätt att kontakta DHR och Personskadeförbundet RTP i syfte att begära rättelse, få information om vilka uppgifter som behandlas om en själv eller vid överföring, radering eller begränsning av sina personuppgifter.  

Kontakta då oss på info@dhr.se eller på 08-685 80 00, eller info@rtp.se08-627 29 80. Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt så har du även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.  

Personuppgiftsansvar  

DHR med organisationsnummer 802000–6352 är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker gemensamt med Personskadeförbundet RTP med organisationsnummer 815200-4134.  

Dataskyddsombud  

Dataskyddsombud är Eugenia Rudenberg och kan kontaktas via mejl på eugenia.rudenberg@dhr.se eller på 08- 685 80 36.  

DHR  
Storforsplan 44, Box 43, 123 21 Farsta  
Telefonnummer: 08-685 80 00  
Organisationsnummer: 802000–6352  

RTP
Landsvägen 50 A, Box 1386, 127 27 Sundbyberg
Telefonnummer: 08-627 29 80 
Organisationsnummer: 815200-4134