Träffa en Sekundant


OBS! Ansökan öppnar hösten år 2022.
Tycker du att det känns jobbigt inför mötet med handläggare?
Skulle du vilja ha med dig någon som är på din sida och som stöttar dig inför och under mötet? En sekundant kan stödja dig för att du ska få ett mer jämlikt möte.

Sekundanten genomgår en utbildning för att kunna erbjuda dig personlig vägledning, och vara ett bollplank inför mötet med handläggare.

Sekundanten har egen erfarenhet av att leva med funktionsnedsättning och har en egen förförståelse för hur tufft det kan vara inför möten med myndigheter.

Sekundanten är inte ett ombud eller någon som ska ta över ditt ärende, utan finns där för att stärka dig och din röst. 
Sekundanten har ett moraliskt tystnadslöfte, det som sägs mellan dig och sekundanten stannar mellan er.

Sekundanten vill stärka din position i mötet med handläggare. Du ska få möjlighet att kunna tillvarata dina rättigheter, och känna en trygghet i mötet med motparten.

Copyright 2022 Amad Lindblom