Sekundant

– För ett mer jämlikt möte

Sekundantprojektet är ett Arvsfondsprojekt som drivs av DHR i samarbete med Personskadeförbundet RTP. Syftet med projektet är att stärka individens röst och position i möte med handläggare genom att en tredje person är med- en så kallad Sekundant.

Att ta kontakt med en myndighet kan vara både jobbigt och krångligt. Handläggare använder inte alltid klarspråk som de borde. Vi vet att handläggare inte alltid har resurser eller tillräckligt med tid som behövs för att sätta sig in i din livssituation. Därför är det bra om du har möjlighet att förbereda mötet tillsammans med någon, för att du ska få större möjlighet att tydliggöra dina behov till mötet med handläggaren. Här kommer en Sekundant in. 

Vad är en sekundant?
Sekundanten är ett medmänskligt stöd för dig i mötet med olika handläggare. Genom samtal med dig stärker sekundanten din position så att du kan känna dig säkrare och tryggare inför mötet med handläggare. Sekundanten agerar som ett par extra öron och ögon och är ditt bollplank inför mötet.

Sekundanten är inte ditt ombud eller någon som tar över ditt ärende. Uppdraget är att genom samarbete med dig stärka dig, för att uppnå ett mer jämlikt möte med handläggaren.

Var kommer ordet sekundant ifrån?
Själva ordet började användas på 1500-talet. Det var en person som assisterade vid duellerna. De skulle se till att duellen gick rätt till.